Nieważność umowy PKO BP Własny Kąt!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021r. ustalił nieważność kredytu Własny Kąt Hipoteczny w PKO BP SA (umowa z 2005 r.)! Sąd jednocześnie oddalił powództwo o zapłatę stosując teorię salda i zniósł wzajemnie koszty procesu – ta decyzja nie została w ustnych motywach rozstrzygnięcia niestety uzasadniona.

Postępowanie toczyło się pod sygnaturą I C 784/20. Pozew z października 2020 r.
W sprawie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu powództwa – zażalenie banku na tą decyzję sądu zostało oddalone – w związku z powyższym kredytobiorcy niezależnie od dalszych losów postępowania – w dalszym ciągu nie spłacają rat kredytu.

Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.