Nieważność umowy BreBank “Multiplan” obecnie mBank!

Miło nam poinformować, iż w dniu 13 października 2021 r. w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A. (dawny Bre Bank) Sąd Okręgowy w Bielsku Białej I Wydział Cywilny wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 27 282,81 CHF oraz 51 935,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, jak również zasądził od Banku kwotę 6434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 195/21).

Tempo rozpoznania sprawy ekspresowe, pozew złożony 5 lutego 2021 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek.

Możliwość komentowania została wyłączona.