Prawomocna wygrana z Credit Agricole!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Wydział I Cywilny w dniu 18 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 183/23 wydał wyrok, w którym oddalił apelację Credit Agricole Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 28/21 z dnia 13 grudnia 2022 r., w którym Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z dawnym Lukas Bankiem z 2008 r. jest nieważna w całości.

Pozew został złożony 14 stycznia 2021 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.