Wygrana z BNP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 7 lutego 2024 r., I C 1087/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z d. BGŻ jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 114.676,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu.

Postępowanie trwało od 21 grudnia 2022 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.