Wygrana z BOŚ!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r., I C 1356/23 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. zawartej pomiędzy naszymi Klientami i  Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądził kwotę 179.234,65 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lipca 2023 r. do dnia zapłaty (data przedsądowego wezwania do zapłaty) oraz koszty procesu.

Postępowanie trwało od 10 lipca 2023 r., a zatem zaledwie 6 miesięcy!

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.