Prawomocna wygrana z PKO BP!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2024 r., I ACa 194/23 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2022 r., sygn. akt I C 601/20.
Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.