Prawomocna wygrana z PKO BP!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r., I ACa 129/23 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 24 maja 2022 r., sygn. akt I C 733/20, którym ustalono nieważność umowy zawartej przez Naszego Klienta z PKO BP. Sąd zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów związanych ze złożonym przez bank zażaleniem na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.