Wygrana z BNP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 7 lutego 2024 r., I C 1087/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z d. BGŻ jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 114.676,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za ...