Wygrana z ZUS!

W 2018 r. do Kancelarii zgłosiła się Klientka, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował umowę o pracę i ustalił wynagrodzenie na poziomie 2748 zł brutto, pomimo, że wynagrodzenie to zostało z pracodawcą ustalone na kwotę 9000 zł brutto. Jedn ...