Umowa najmu okazjonalnego

Przygotowanie umowy najmu okazjonalnego jest ważnym krokiem w zabezpieczeniu interesów obu stron - wynajmującego i najemcy. Poniżej przedstawiamy ogólne elementy, które powinny się w takiej umowie znaleźć.Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialn ...