Wygrana z mBank!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., I C 441/23 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” z dnia 17 kwietnia 2008 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11 ...

Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6 lutego 2024 r., I C 41/23 ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 50.769,67 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2023 r. d ...

Wygrana z BOŚ!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r., I C 1356/23 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z 2008 r. zawartej pomiędzy naszymi Klientami i  Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z ...