Wygrana z Getinem!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 maja 2023 r., I C 448/22 ustalił, że umowa kredytu „frankowego” zawarta z Getin Bankiem jest nieważna i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonanych pr ...