Wygrana z Getinem!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 maja 2023 r., I C 448/22 ustalił, że umowa kredytu „frankowego” zawarta z Getin Bankiem jest nieważna i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonanych przez powodów.

✅Dodatkowo sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie i zwrot kosztów procesu poniesionych przez naszych Klientów.

✅Postępowanie trwało od 30 maja 2022 r.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.