Prawomocna wygrana z Santanderem!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2024 r., w sprawie o sygn. akt I ACa 343/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank S.A we Wrocławiu oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 11 października 2022 r., sygn. akt I C 484/21 którym Sąd I instancji:
✅ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Santander Consumer Bank SA we Wrocławiu jest nieważna w całości;
✅zasądził od Santander Consumer Banku SA we Wrocławiu na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 157.535,06 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
✅obciążył bank kosztami procesu.
Postępowanie trwało od 31 marca 2021 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.