Wygrana z ING!

Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 25 lipca 2023 r., I C 1025/21 wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano – Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 r. zawarta pomiędzy naszą Klientką a ING Bankie ...