Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 6 lutego 2024 r., I C 41/23 ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 50.769,67 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2023 r. d ...