Wygrana z Santanderem w Warszawie!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28 września 2022 r., XXVIII C 4948/21 ustalił nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.) i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 64 813,00 zł oraz kwotę 43 123,00 CHF uwzględniając jednocześnie złożony przez bank zarzut zatrzymania oraz koszty procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Pozew złożony 15 maja 2021 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.