Wygrana z Santanderem!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 lutego 2024 r., I C 949/23 ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM z dnia 14 sierpnia 2008 r. j jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 210.253,12 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 maja 2023r. oraz koszty procesu.

Postępowanie trwało od 16 maja 2023 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.