Wygrana z Santanderem!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 maja 2023 r., I C 678/22 ustalił, że dwie umowy kredytu „frankowego” zawarte z dawnym Kredyt Bankiem są nieważne i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonanych przez powodów.

✅Dodatkowo sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie i zwrot kosztów procesu poniesionych przez naszych Klientów.

✅Postępowanie trwało od 14 października 2022 r.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.