Wygrana z PKO BP! Umowa Własny Kąt nieważna!

Sąd Okręgowy w Częstochowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. wyrokiem z dnia 28 września 2021 r., sygn. akt: I C 205/21 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego “Własny Kąt” hipoteczny zawarta 9 czerwca 2005 r. jest nieważna. Ponadto, Sąd stosując regułę dwóch kondykcji zasądził na rzecz kredytobiorców sumę wszystkich wpłat przez nich uiszczonych w związku z realizacją umowy w wysokości 206 736,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 marca 2021 r. oraz koszty procesu. Trzeba podkreślić, że postępowanie przebiegło wręcz modelowo. Pozew złożony został 1 kwietnia 2021 r., natomiast rozprawa na której przesłuchano powodów odbyła się 14 czerwca 2021 r. Na rozprawie sąd pominął wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i na podstawie art. 15 zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku zobowiązał pełnomocników stron do zajęcia końcowych stanowisk w sprawie przez złożenie pism do dnia 30 czerwca 2021 r.po którym to terminie doszło do zamknięcia rozprawy na posiedzeniu niejawnym i wydania wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.