Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., XXVIII C 13926/21 ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 401.948,25 zł i 18.757,65 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu.

Postępowanie trwało od 7 października 2021 r.

Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.