Wygrana z Bankiem Millenium!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2023 r., I C 486/20 ustalił, że umowa kredytu „frankowego” zawarta z Bankiem Millenium jest nieważna i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonanych przez powodów.

✅Dodatkowo sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie i zwrot kosztów procesu poniesionych przez naszych Klientów.

✅Postępowanie trwało od 27 marca 2020 r.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.