Umowa PKO BP “Własny kąt” z 2008 r. nieważna!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 11 lutego 2022 r. ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny w PKO BP SA (umowa tzw. “tabelkowa” z 2008 r.)! Sąd jednocześnie zasądził na rzecz kredytobiorców 162.575,99 zł oraz 7 677,52 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz koszty procesu. W sprawie sąd nie korzystał z opinii biegłego sądowego.

Postępowanie toczyło się pod sygnaturą I C 63/21. Data złożenia pozwu 28 stycznia 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.