Umowa PKO BP „Własny kąt” z 2008 r. nieważna!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym z dnia 24 maja 2022 r. stwierdził, że umowa naszych Klientów zawarta z PKO BP SA (wzorzec umowny Własny kąt z 2008 r.) jest nieważna (I C 733/20).
Pozew złożony końcem września 2020 r. Sąd przesłuchał zarówno świadków-pracowników banku, jak i samego kredytobiorcę na piśmie. W sprawie została także wydana opinia biegłego sądowego.
Wyrok nieprawomocny
Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.