Umowa Ekstralokum z 2008 r. nieważna!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 9 maja 2022 r., sygn. akt I C 271/21 stwierdził, że umowa d. Kredyt Banku – Ekstralokum z 2008 r. jest nieważna. Całe postępowanie trwało nieco ponad rok – pozew złożony 1 kwietnia 2021 r. W toku sprawy sąd przesłuchał świadków-pracowników banku na piśmie i na jednej rozprawie przesłuchał kredytobiorców. Sąd zasądził na rzecz powodów całą kwotę dochodzonego pozwem roszczenia w złotych polskich dokonując przeliczenia kwot wpłaconych przez nich w CHF wg kursu średniego NBP z dnia spłaty rat – zgodnie z opinią biegłego wydaną w sprawie.

Wyrok nie jest prawomocny, ale z uwagi na to, że w toku sprawy kredytobiorcy uzyskali prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, niezależnie od dalszych kroków podjętych przez bank nie będą spłacać rat.

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.