Trzy umowy “frankowe” nieważne w ciągu tygodnia!

Trzy nieważności umów “frankowych” w ciągu tygodnia! W tym jedna dla naszej Kancelarii wyjątkowa, bo uzyskana po raz pierwszy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i to w zaledwie rok od złożenia pozwu!
1. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 marca 2022 r., XXVIII C 943/21 ustalił nieważność umowy zawartej z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 255 905,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym bez przeprowadzenia żadnej rozprawy. Pozew złożony 8 kwietnia 2021 r.
2. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 marca 2022 r., I C 642/20 ustalił nieważność umowy zawartej z BRE Bankiem (obecnie mBank) i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 87 304,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Pozew złożony 2 listopada 2020 r.
3. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 17 marca 2022 r., I C 404/21 ustalił nieważność umowy zawartej z Bankiem Millenium i zasądził nasz rzecz naszego Klienta kwotę 46 664,33 zł i 26 828,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.
Wyroki są nieprawomocne.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.