Czym jest separacja?

Separacja to instytucja prawna orzekana przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Do pozytywnych przesłanek orzeczenia separacji, należy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza, że między małżonkami musi nastąpić rozkład trzech podstawow ...