Wygrana z mBank!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., I C 441/23 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” z dnia 17 kwietnia 2008 r. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11 ...