Wygrana z PKO BP!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2024 r., XXVIII C 13926/21 ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 401.948,25 zł i 18.757,65 CHF wraz z odsetkami ustaw ...