Wygrana z Santanderem!

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 maja 2023 r., I C 678/22 ustalił, że dwie umowy kredytu „frankowego” zawarte z dawnym Kredyt Bankiem są nieważne i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dok ...

Wygrana z Getinem!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 maja 2023 r., I C 448/22 ustalił, że umowa kredytu „frankowego” zawarta z Getin Bankiem jest nieważna i zasądził od banku łącznie sumę wszystkich wpłat rat kapitałowo-odsetkowych dokonanych pr ...