Wygrana z BPH!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 4 grudnia 2023 r., I C 692/23 ustalił nieważność umowy zawartej z dawnym Ge Money Bankiem, obecnie: BPH S.A. Sąd zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu.  Postępowanie trwało od 24 lipc ...