Wygrana z ZUS!

W ubiegłym roku zgłosiła się do nas Pani Katarzyna, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował umowę o pracę i ustalił wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, pomimo, że wynagrodzenie to z ...