Wygrana z ZUS!

W ubiegłym roku zgłosiła się do nas Pani Katarzyna, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował umowę o pracę i ustalił wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, pomimo, że wynagrodzenie to zostało z pracodawcą ustalone na kwotę 4000 zł brutto.

W wyniku wniesionego odwołania od decyzji, Sąd Okręgowy w Rzeszowie w pełni podzielił naszą argumentację w tym przede wszystkim uznał, że ZUS nie może dowolnie, ustalać wysokości wynagrodzenia, ponieważ powinno ono być tak określone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Tym samym, wynagrodzenie Klientki na gruncie realizowanych przez nią obowiązków, a przede wszystkim kwalifikacji, jakie posiadała podpisując umowę o pracę, nie było wygórowane.

Sprawę prowadzili adwokaci dr Izabela Pączek oraz Krzysztof Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.