Odszkodowanie po szczepieniu. Jak je dostać?

Od 12 lutego będzie można składać wnioski do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych za działania niepożądane po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tys. zł i zależy przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu oraz kosztów leczenia i rehabilitacji.

Kto może otrzymać kompensatę?

Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest wystąpienie działania niepożądanego, które uznane jest za takie, które może zostać wywołane szczepionką (czyli znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego) w ciągu 5 lat od dnia jej podania. Dotyczy to jednak tylko takiego skutku ubocznego, który spowodował:

– konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni
– lub wywołał wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.

Opłata od wniosku

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Kwota podlega jednak zwrotowi jeżeli świadczenie kompensacyjne zostanie przyznane.

Jeżeli Pacjent do wniosku załączy do dowody potwierdzające swoją złą sytuację finansową np.  zaświadczenie o zarobkach, potwierdzenie wysokości emerytury lub renty czy zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, będzie możliwość skorzystania z dobrodziejstwa zniesienia konieczności uiszczenia opłaty.

Jak wygląda procedura przyznania kompensaty?

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji, nie później niż po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych w wyniku szczepienia, które odbyło się przed wejściem ustawy w życie termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 grudnia 2022 r. Wzór wniosku w formie papierowej jak również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej będzie udostępniona na stronie internetowej obsługującej Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp

Warto wiedzieć, że w pierwszym roku działania Fundusz obejmie wyłącznie szczepienia przeciwko COVID-19. Od 2023 r. ma też objąć wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub indywidualnej konsultacji skontaktuj się z nami! 

Autorką artykułu jest Elżbieta Antosiewicz, studentka prawa; z Kancelarią związana od stycznia 2022 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.