Spowodowałam/em wypadek komunikacyjny, co zrobić?

Spowodowałam/em wypadek komunikacyjny, co mam zrobić – to częste pytanie. Jeszcze częstsze – czy pójdę do więzienia za spowodowanie tego wypadku?

Odpowiadając po „prawniczemu” – to zależy – przede wszystkim od tego jakie są skutki wypadku.

Jeżeli zatem jesteś sprawcą wypadku, w którym nikt nie ucierpiał ewentualną odpowiedzialność w Twoim przypadku należy rozpatrywać z punktu widzenia odpowiedzialności za wykroczenie, a nie za przestępstwo. Powyższe wynika z faktu, iż dla przyjęcia odpowiedzialności za przestępstwo z art. 177 k.k. niezbędne jest wystąpienie łącznie trzech przesłanek:

  1. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;
  2. nieumyślne spowodowania wypadku;
  3. powstanie u osoby innej niż sam sprawca średniego, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lub śmierć tej osoby.

Jeśli zatem doszło do wypadku, w wyniku którego któryś z poszkodowanych trafił na dłużej niż 7 dni do szpitala i stwierdzono u niego naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia sprawa będzie potraktowana jako przestępstwo w ruchu drogowym (nieumyślne spowodowanie wypadku w ruchu drogowym).

Co mi za to grozi?

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu Karnego:

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Z kolei przepis art. 157 § 1 i 2 Kodeksu Karnego stanowi:

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Nawiązuje tym samym do art. 156 § 1 Kodeksu Karnego:

„§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

Co mogę zrobić?

Oczywiście każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, ale musisz pamiętać, że już na etapie przesłuchania masz możliwość skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat. To niezwykle istotne, aby skorzystać z porady prawnej już na początkowym etapie postępowania, albowiem niejednokrotnie to właśnie od tej czynności zależą dalsze losy sprawy, a co za tym idzie i osoby oskarżonej o przestępstwo spowodowania wypadku!

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu prawa karnego? Skontaktuj się z nami!

Autorką artykułu jest Elżbieta Antosiewicz, studentka prawa; z Kancelarią związana od stycznia 2022 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.