Prawomocna wygrana z Santanderem!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 323/23 z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. w Warszawie oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2022 r., sygn. akt I C 544/20 którym Sąd I instancji:
✅ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM, z dnia 20 czerwca 2008 roku jest nieważna;
✅zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 47 453,94 zł oraz kwotę 43.644,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
✅obciążył bank kosztami procesu.
Postępowanie trwało od 16 kwietnia 2020 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.