Prawomocna wygrana z Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. I ACa 229/23 zmienił zaskarżony przez bank wyrok w zakresie daty naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie – od 8 września 2022 r. W pozostałym zakresie apelacja banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 7 września 2022 r., XXVIII C 657/21 została oddalona. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
O wyroku Sąd I Instancji informowaliśmy tutaj⤵
✅ Pozew złożony 6 kwietnia 2021 r. był to jeden z pierwszych pozwów złożonych przez Kancelarię które trafiły do wydziału “frankowego”. Postępowanie apelacyjne trwało od 25 stycznia 2023 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.