Prawomocna wygrana z Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r., I ACa 404/23 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. akt I C 197/21. Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Wyrok prawomocny.
Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.