Prawomocna wygrana z Raiffeisen!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2024 r., I ACa 230/23 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2023 r., sygn. akt I C 549/22.
Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.