Prawomocna wygrana z PKO BP!

Informujemy o prawomocnym wyroku uzyskanym przez Kancelarię dla Klientów posiadających kredyt „frankowy” w PKO BP. Umowa Własny Kąt MIX z 2008 r.
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. I ACa 330/22 na skutek apelacji banku:
❎zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zmienił pierwotną datę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, przyjmując datę początkową na dzień pouczenia kredytobiorców o skutkach związanych z ustaleniem nieważności umowy, w pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona;
❎sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.
✅Pozew złożony 28 września 2020 r., samo postępowanie apelacyjne trwało od 31 maja 2022 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.