Prawomocna wygrana z mBankiem!

Wyrokiem z dnia 31 marca 2022 r., I ACa 240/21 Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 7 grudnia 2020 r., II C 2101/19.

O treści wyroku informowaliśmy tutaj: https://www.adwokatpaczek.pl/aktualnosci/wygrana-z-mbank-s-a/

Wyrokiem ustalono nieważność umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” oraz zasądzono od pozwanego mBank S.A. na rzecz kredytobiorców wszelkie kwoty wpłacone do banku od początku wykonywania umowy, tj. 111.835,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz koszty procesu.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

 

Możliwość komentowania została wyłączona.