Prawomocna wygrana z mBankiem!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 r. I ACa 528/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydział Cywilny z dnia 15 października 2021 r. w którym ustalono nieważność umowy zawartej przez Naszych Klientów z BRE Bankiem obecnie: mBank S.A.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok jedynie w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie przyjmując datę 22 czerwca 2023 r. – dzień po pouczeniu kredytobiorców odnośnie skutków związanych z nieważnością umowy przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wobec uznania za niedostateczne pouczenia sformułowanego przez Sąd Okręgowy w Przemyślu.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank na etapie postępowania apelacyjnego zarzutu zatrzymania.

Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.