Prawomocna wygrana z Getinem!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. I ACa 151/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydział Cywilny z dnia 20 stycznia 2022 r. I C 220/20 i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego.

✅O wyroku Sądu I Instancji informowaliśmy tutaj
https://www.adwokatpaczek.pl/…/wygrana-z-getin-noble…/

✅Pozew złożony 24 marca 2020 r., natomiast samo postępowanie apelacyjne trwało od 14 marca 2022 r.

✅Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej wnosił o poinformowanie BFG o toczącym się postępowaniu apelacyjnym, którego to wniosku sąd nie uwzględnił. Zważywszy na fakt, iż w innych sprawach prowadzonych przez Kancelarię toczących się przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie przeciwko Getin Bankowi już dwukrotnie na wniosek BFG postępowania zostały zawieszone wyrok cieszy jeszcze bardziej!

✅Wyrok prawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.