Prawomocna wygrana z BNP Paribas!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 31 stycznia 2023 r. I ACa 116/22 na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 10 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 889/20 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustalił, nieważność umowy zawartej przez Klientów z Kancelarii z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie i zasądził od banku pełną kwotę dochodzonego pozwem roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 05.01.2022 r. (data rozprawy przed Sądem I instancji).

✅Sąd Apelacyjny zmienił również rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu na korzyść kredytobiorców. W wyroku I instancji koszty zostały stosunkowo rozdzielone.
✅Składaliśmy apelację od wyroku, ponieważ Sąd Okręgowy rozstrzygnął o „odfrankowieniu” umowy a dodatkowo do rozliczeń zastosował teorię salda przez co została na rzecz Klientów zasądzona niższa kwota aniżeli wynikała z opinii biegłego.
✅Pozew złożony 17 listopada 2020 r., samo postępowanie apelacyjne trwało od 3 marca 2022 r.
✅Kredytobiorcy praktycznie od początku procesu nie spłacają rat kredytu – w sprawie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu powództwa.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.