Prawomocna wygrana z BNP Paribas!

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2024 r., w sprawie o sygn. akt I ACa 229/22 z powództwa naszych Klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 1 marca 2022 r., sygn. akt I C 362/21 którym Sąd I instancji:
✅ustalił, że umowa kredytu bankowego zawarta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną w dniu 18 września 2008 roku w Mielcu jest nieważna;
✅ zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów łącznie kwoty 154.324,42 zł i 41.461, 99 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2021 roku;
✅obciążył bank kosztami procesu.
Postępowanie trwało od 29 kwietnia 2021 r.
Wyrok prawomocny.
Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.