Jestem absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyłam je w 2019 roku, broniąc pracy magisterskiej pt.: „Kara pozbawienia wolności w polskim prawie karnym”.
 
W trakcie studiów podejmowałam liczne aktywności w ramach działalności w kołach naukowych funkcjonujących na WPIA UR. Ponadto brałam też udział w licznych konkursach przedmiotowych, w tym w większości jako ich laureatka (m.in. z kryminologii, kryminalistyki, prawa handlowego czy postępowania karnego). Dwukrotnie otrzymałam stypendium Rektora dla najlepszych studentów (na podstawie średniej ocen oraz działalności naukowej).
 
Po ukończeniu studiów naturalnym wyborem była dla mnie aplikacja. Decyzję o wyborze aplikacji adwokackiej podjęłam kierując się, przede wszystkim, chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Do egzaminu wstępnego przystąpiłam w dniu 28 września 2019 r. uzyskując drugi najlepszy wynik (126 pkt) spośród wszystkich osób zdających ten egzamin w Rzeszowie.
 
Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z prawem karnym oraz prawem rodzinnym.