Nieważność umowy PKO BP!

✅Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 21 października 2022 r., I C 600/20 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców łącznie kwotę 258 694,23 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.

✅Pozew złożony 8 maja 2020 r. Wzorzec umowny stosowany przez bank w 2008 r. w którym bank przewidywał możliwość spłaty kredytu od początku także bezpośrednio w walucie CHF.

✅Wyrok jest nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.