Nieważność umowy PKO BP!

✅Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 listopada 2022 r., XXVIII C 4958/21 ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy powodem, a pozwanym Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorcy kwotę 114.180,11 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2021 roku do dnia zapłaty do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu.

✅Pozew złożony 5 maja 2021 r.

✅Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.