Koniec z błędami w umowie!

Zapewne wiesz, że umowa powinna być tak skonstruowana, aby chronić Twoje interesy. Powyższe nie oznacza jednak, że jednocześnie Twojemu kontrahentowi nie przysługuje ochrona prawna. Warto pamiętać, że stosowanie pewnego rodzaju zapisów w umowie może doprowadzić w efekcie do zakwestionowania całego kontraktu!

Poniżej 5 przykładów takich zapisów:
❎„Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń”.
❎„Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia”.
❎„Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględniania ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie”.
❎„Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego”.
❎„Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)”.

Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu masz problem ze skonstruowaniem swojej umowy, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.