Zwrot środków za spłatę kredytu

Planujesz wcześniejszą spłatę kredytu? A może już to zrobiłaś/eś? Warto poznać swoje prawa!

Każdy kto spłacił kredyt konsumencki przed czasem, ma prawo do odzyskania prowizji proporcjonalnie do okresu, w którym spłacony był kredyt.

Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem określonym w umowie, możesz otrzymać także zwrot dodatkowych opłat takich jak: prowizja czy koszty usług dodatkowych.

Bank jest zobowiązany do rozliczenia kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Czy możesz ubiegać się o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu? Jest to możliwe tylko w przypadku zobowiązań, które:

  • zostały zaciągnięte po 17 grudnia 2011 roku,
  • zostały zaciągnięte przez osobę fizyczną,
  • nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Ponadto w przypadku kredytów konsumenckich obowiązują dwa dodatkowe wymogi: kredyt musi opiewać na kwotę mniejszą bądź równą 255 550 zł (lub jej równowartość w innej walucie) i nie może być zabezpieczony hipoteką. W przypadku kredytów hipotecznych te dwa warunki nie mają zastosowania.

Jak widać wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się z określonymi korzyściami w sferze finansowej. Przed podjęciem takiej takiej decyzji skontaktuj się z Nami! dzięki temu przeanalizujesz swoją sytuację, dokonasz spłaty w sposób prawidłowy i dowiesz się co możesz zyskać!

Możliwość komentowania została wyłączona.